Dronedata

Dronedata

Het lijkt zo simpel. Iemand stuurt een drone omhoog, die vliegt een paar rondjes en even later heb je een 3D model. Maar dat is het niet. #Geodata beschikt over ROC-light licenties en mag dus met drones vliegen. We hebben uitgebreid ervaring met het voorprogrammeren van diverse type drones en sensoren. De keuzes die gemaakt worden bij het voorprogrammeren zijn essentieel voor de kwaliteit van het resultaat.
Met alleen de data uit een drone ben je er nog niet, de data is ingewonnen omdat er bijvoorbeeld depotvolumes bepaald moeten worden, een grondbalans opgesteld moeten worden of een as-built tekening vereist is. Wij kunnen helpen met al deze data-analyses en meer!

Uitvoeren metingen

Elke vraagstelling vraagt een andere aanpak die start bij het vliegen. #Geodata heeft twee ervaren piloten met een ROC-light licentie en de beschikking over een scala aan drones. Doordat we uitgebreid ervaring hebben met zowel het vliegen, als uitwerken als interpretatie kunnen we elke stap optimaliseren om tot het beste resultaat te komen.

Volumebepalingen

Veel gevraagd en dus ook veel uitgevoerd: Maaiveldhoogtes, volumebepalingen en grondbalansen. Een goed ontwerp vraagt om een goed maaiveld model. #Geodata verricht metingen met een nauwkeurigheid tot op 2 cm en voert vervolgens de berekeningen uit. De rapportage kan analoog, maar ook digitaal in de vorm van een portal waar extra informatie aan toegevoegd kan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de locaties van bodemverontreinigingen en de ligging van kabels en leidingen.

Karteren

Uit de overlappende foto’s die de drone maakt valt een orthomozaïek te berekenen. Een orthomozaïk is simpel gezegd een hoge resolutie luchtfoto die, waar je ook kijkt, altijd een beeld recht van boven geeft. Dit is uitermate nuttige voor het exact lokaliseren of inmeten van objecten. Met een gebiedsdekkende orthomozaïek kan (gedeeltelijk geautomatiseerd zoals hiernaast) een as-built tekening gemaakt worden of het kan dienen als basis voor ontwerpen.

Infrarood metingen

Met een drone die is uitgerust met een infrarood- of warmtebeeldcamera kunnen verschillen in oppervlaktetemperaturen gemeten worden. Deze metingen worden toegepast voor het vinden van lekkages (leidingen en dijken) en het traceren van warmteverlies op plekken waar gebouwen slechter geïsoleerd zijn. Ook de staat van zonnepanelen is met een warmtebeeldcamera te bepalen.

Dijkinspecties

#Geodata heeft unieke ervaring met het inspecteren van dijken. Één van de piloten is zelfs gecertificeerd dijkinspecteur. Door de unieke combinatie van ervaring (we hebben in naam van Aveco de Bondt dronemetingen uitgevoerd tijdens het hoogwater van januari 2018) en kennis op het gebied van meten met drones, dataverwerking en dijkveiligheid kan #Geodata meer inzicht bieden dan welke andere marktpartij dan ook.

Digitaal ontsluiten

Gegevens inwinnen en analyseren is maar een deel van het verhaal. De informatie uit metingen moet overgedragen kunnen worden aan derden voor verdere interpretatie of om er verder op te bouwen. Wij kunnen deze data op diverse wijzen ontsluiten. Door op de foto te klikken gaat u bijvoorbeeld naar onze online viewer waarin u zelf kunt meten, downloaden en de weergave kunt aanpassen.