Droogte

Droogte


Deze zomer was erg warm en droog, dat zal niemand ontgaan zijn. Tijd om nog eens wat dieper de data in te duiken. Ik vroeg mij af of de warmere gebieden sterker verdroogd zouden zijn, hieronder een kaart van de oppervlaktetemperaturen op een warme dag in de regio Den Bosch. Zoals altijd zijn de sterk versteende industrieterreinen het warmst, gevolgd door de bebouwde gebieden. De koelste gebieden zijn op en rond het water te vinden.

Temperatuur overdag

Maar de temperaturen overdag zeggen nog niet alles, ook ‘s nachts kan er bij mens en natuur sprake zijn van hittestress. Wanneer we om half twaalf in de avond naar de oppervlaktetemperaturen kijken zien we dat ruwweg hetzelfde patroon, alleen blijven met name de industrieterreinen erg warm. Van water wordt gezegd dat deze in de koelere nachten juist warmte kan uitstralen. In dit geval geldt dat voor de grotere oppervlaktewateren in ieder geval zeker niet. Het zou kunnen dat dit verder in de nacht verandert.

Nachttemperatuur

De volgende stap is een vergelijk tussen de vegetatiegezondheid nu en die van de vegetatie in de natte(re) zomer van 2016 (en dus niet in vergelijk met afgelopen mei zoals bij mijn eerdere blogpost). Opvallend hier is dat de lager gelegen landbouwgebieden er slecht af lijken te komen waar de natuurgebieden op de hogere gronden minder last lijken te hebben. In de gematigdere gebieden op het gebied van oppervlaktetemperaturen lijken de verschillen (wanneer niet naar de individuele percelen gekeken wordt) relatief klein. In de hetere gebieden, de industrieterreinen en de bebouwde kom, is de vegetatiegezondheid wel duidelijk achteruit gegaan. 

Verschil in vegetatiegezondheid

Wanneer gekeken wordt naar de beschermde natuur, in dit geval de monumentale bomen en de natura2000 gebieden, is wel duidelijk dat deze toch voornamelijk in de voor droogte toch sterk gevoelige gebieden liggen. De kwaliteit van de vegetatie lijkt hier op het eerste gezicht weinig verband te houden met de oppervlaktetemperaturen.

Kwestbare vegetatie

Tot slot zoomen we nog even uit naar een groter gebied voor een vergelijk van de vegetatiegezondheid. Opvallend aan deze kaart is het Kromme Rijn gebied bij Utrecht. Dit gebied is relatief zandig , ligt relatief hoog, maar is doorgaans ook relatief nat. Uit het vergelijk met 2016 blijkt duidelijk dat de gezondheid van de vegetatie hier fors achteruit gegaan is. Wat mij verder opvalt zijn de veenweidegebieden in het westen van het land. Ook hier doet de vegetatie het slecht. Dit zal verband houden met lagere waterstanden in de watergangen en een verlaagde grondwaterstand. In veengebieden leidt dit tot uitstoot van broeikasgassen en een onomkeerbare bodemdaling.

Trends in vegetatiegezondheid

Door een aantal datasets te combineren valt er al heel snel wat te leren over de reactie van het land op het neerslagtekort. Zijn er zaken waarvan jij je afvraagt wat de gevolgen van de droogte of hitte zijn, neem dan vooral contact op! Ik ben altijd benieuwd en verrast door wat er speelt.