Geografische Anlayses

Geografische analyses

De uitgebreide en unieke ervaring die #Geodata heeft met het zoeken naar, en benutten van, open data is van onschatbare waarden voor ondermeer risico-analyses voor tenders, duurzaamheid, projectontwikkeling/vastgoed en kansen-en risicoscans voor gebiedsbeheerders. #Geodata onderscheid zich niet alleen door de expertise op het gebied van (open)data inwinning, maar ook in het combineren, analyseren en waarderen van deze data. Door deze handelingen wordt de (ruwe) data omgezet in informatie die echt meerwaarde biedt.

Tenders: Risicoscans

De informatie die meegeleverd wordt bij tenders is vaak verre van compleet. #Geodata vult deze op basis van open data aan zodat de kansen en risico’s tijdig en correct ingeschat kunnen worden en hier in het tenderproces voordeel mee behaald kan worden.


Meer informatie

Vastgoed/projectontwikkeling

Met informatie over prijsontwikkelingen, bevolkingsontwikkelingen, migratie, energielabels, actuele gegevens over leegstand, bestemmingsplannen en locale faciliteiten kan geautomatiseerd naar locaties met potentie gezocht worden.


Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan alleen overschakelen op een leverancier van groene energie. Op basis van data als leefbaarheid, verbruik, energielabels, gebruik, leeftijd kunnen gefundeerde keuzes gemaakt worden die de levenskwaliteit verhogen.


Meer informatie

Kansen en risico’s

Bij gebiedsontwikkelingen is er altijd sprake van risico’s, denk hierbij bijvorbeeld aan bodemverontreinigingen. Tegelijk kan er ook sprake zijn van (mee)koppelkansen. #Geodata brengt deze kansen en risico’s graag samen met u in kaart.Click


Meer informatie